"ויקהל-פקודי" סיום חומש שמות

בס"ד
מבט לשבת – פרשות :"ויקהל-פקודי" סיום חומש שמות.
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

עם כל הלב !
השבת אנו מתענגים משתי פרשיות ברצף, קוראים על המשכן וכליו, ומגיעים "לתכלס" לעבודת המשכן בפועל, ומסיימים את ספר שמות בקריאה החגיגית: "חזק חזק ונתחזק"!

כל ישראל, נרתמים לעשיה קולקטיבית: בגוף-בעבודה פיזית כפשוטה. ברוח – בדעת וחוכמת הלב של יישום הכשרונות השונים. בחומר- מגבית כללית של כל ישראל! נתינה מכל הלב, כפי נדבת לבם וכפי שהיה בידם: זהב,כסף ונחושת. תכשיטים,אריגים משובחים, עורות, עצי שיטים. שמן, בשמים, ואפילו חוטים.. תקצר היריעה מהכיל. השתתפות של כל שכבות העם ללא יוצא מן הכלל: עשירים ודלים, נשיאים ופשוטי-עם, כווולם לקחו חלק בבניית המשכן – השכנת הקדושה האלוקית בעולם.

לכאורה יש בתמונה היפה הזו כעין דבר והיפוכו: מחד- כל אחד ואחד הביא כפי שעלה בידו: זה הרבה וזה מעט. זה זהב וזה חוטים.. ומאידך – כולם כאחד, איש לא השתמט ולא וויתר על הזכות להשתתף בכל לבו בתרומה המיוחדת הזו, גם אם היא לא תאמה את הנדבה של השכנים מהבית ממול…

מתבקשת השאלה: איך יתכן שבמשימה כל-כך נעלה יהיה הבדל משמעותי בין הנותנים, דבר העלול להביא לתחרות, לקנאה ולפילוג מוראלי ?

משמעות הדברים בפנימיותם: יש מצבים שבהם כל ישראל שווים (כמו במחצית השקל שנתנו לבניית האדנים, ליסודות המשכן). וישנם מצבים שבהם קיימים הבדלים בדרגות וביכולות.
הכוונה האלוקית היא , שהאחדות תקבל ביטוי גם באותם עניינים שבהם יש הבדלים ופערים בין איש לרעהו. שיהיה ניכר ,כי למרות ההבדלים והחילוק הקיים בין דלים ועשירים, בין אנשי קתדרה לאנשי עמל פשוטים.. כולם שווים לפני הבורא בזכות הלב ! בזכות הנתינה מעומק הלב באמת !

רעיון זה בא לידי ביטוי הן בתרומות השונות שניתנו עפ"י היכולות של כל אחד ואחד, והן בעשיית המשכן בפועל, בה חברו יחדיו בצלאל, משבט יהודה, מגדולי השבטים ובעל ייחוס גדול (בן משפחה למרים, אחות משה) , ואהליאב, משבט דן, שנחשב במעמד נמוך בייחוסו האישי.
כוונת התורה להורות לנו שבבניית המשכן, ובכל פעולת חסד ומצווה, לא מגילת היוחסין או המעמד החברתי-הכלכלי קובעים מי יזכה למינוי כבוד, לברכה שמיימית מיוחדת, או לפרס יוקרתי.
בצלאל ואהליאב למרות גודל ריחוקם מבחינת ייחוסם ומעמדם , נבחרו בזכות חוכמת-לבם ,טוהר- לבם ,כישוריהם וענוותנותם, והשכילו לעבוד יחד ממש "בראש אחד", כאיש אחד בלב אחד.

כשבונים לקב"ה משכן בלב, עם כל הלב, כמו בבניית המשכן הפיזי, ופועלים מתוך אחדות ומטרה משותפת זה עם זה, ללא התנשאות (וגם ללא "התגמדות") אלא במיזוג של "בצלאל" ו"אהליאב" יחד, – זוכים !

יהי רצון שנהיה כולנו , כל אחד כפי יכולתו הגשמית והרוחנית, "משכן" שיאיר סביב, ותהיה זו פעולה שתזרז את בניית המקדש הנצחי בירושלים !

הדלקת נרות: 5:12 שבת שלום ומבורך
צאת שבת: 6:20 ד.טל

סגור לתגובות.