פרשת "צו" חומש ויקרא ו'-ח'

בס"ד
מבט לשבת: פרשת "צו" חומש ויקרא ו'-ח'
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש
צו – ובצוותא בסדר !
פסח: חג המצות ,חג החירות, חג האביב – ראשית הצמיחה והלבלוב, הוא גם האביב, הצמיחה, והחירות של כולנו.
סיפור יציאת מצרים הוא המוטיב הדומיננטי הקשור לחג הפסח אך שב וחוזר תדיר לאורך כל ימי השנה, בחגים ובימי-החול. בכל יום אנו מזכירים בקריאת "שמע" את היציאה ממצרים, כי בכל יום אנו נדרשים "לצאת ממצרים"…
בהגדה נאמר: "לא את אבותינו בלבד גאל הקב"ה ממצרים, אלא אף אותנו גאל עמהם". אדם עשוי להיות גם בימינו עבד למצריים – למֵצָרִים המשעבדים אותו: להרגלים, לדפוסים כובלים ומגבילים. בכל אחד ישנו איזשהו "פרעה" קטן, ששולט בו ומפריע לו לחוות חירות אמיתית, בהיבטים שונים : "מה יגידו השכנים" , "הוא יצא לחופשה באנגליה – אני אצא לסקי בשוויץ".. אגו מנופח, קנאה ותחרותיות !

חג הפסח, "זמן חרותנו" זה הזמן בו אנו מקבלים את האנרגיות הטובות והיכולות "לצאת לחירות",
להיות מודעים לפוטנציאל שיש בנו, למעלות ולכישורים הייחודיים שהוענקו לנו, ולשאוף לממש אותם. אנו קוראים בהגדה: ש"בכל דור ודור, ובכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". בכל שלב ובכל עליה מבצבצים "מצריים חדשים", המזמנים לאדם אתגרים חדשים. אם היום הגענו, לדעתנו, כאילו למקסימום האפשרי, והשתחררנו כאילו ממגבלות האתמול, אזי היציאה ממגבלות אלה הן הגבול – המיצר החדש- של מגבלות המחר.. כל יום והמשימה המיוחדת לו.
יש עבודה ! זה ציווי הנדרש מכל אחד מאתנו !

משמעות המלה "צו", כפי שמפרש רש"י, לשון זירוז. משמעות מוכרת לנו: "לצוות", לזרז מישהו לבצע משהו .
תורת החסידות מוסיפה עוד הסבר למלה "צו", משרש צ.ו.ה, שרש המשקף באופן בולט את מהות המצוות. "מצווה", מלשון "צוותא", חיבור בין האדם ובין הבורא.
בזכות המצוות קיים החיבור הזה ! בעצם העובדה שניתנו לנו ושאנו בפשטות, מצווים עליהן !
משתמע מכך שגם מי שבינתיים לא מקיים בפועל את הציווי, וניתן לייחס לו שהוא "לא מקיים את רצון הבורא", גם במצב זה יש לו קשר (כרגע על דרך השלילה) עם רצון הבורא ! זאת מתנה שה' העניק לנו, לכל אחד מישראל – להיות קשורים אתו בצוותא, בכל מצב, מעצם הציווי !

ליל הסדר הוא זמן של צוותא בגדול: משפחה, חברים, וגם כל דיכפין וכל דיצריך..
יהי רצון שנחזק את החיבור באופן הנכון, ונגיע לחירות אמיתית בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו!

הדלקת נרות: 5:23 שבת שלום ומבורך
צאת השבת: 6:31 וחג כשר ושמח
ד.טל

הדלקת נרות חג הפסח, שני בערב: 5:25- "ברוך אתה.. אשר קידשנו וציוונו להדליק נר של יום טוב" ו "ברוך אתה..שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".
צאת החג : 6:33

סגור לתגובות.