מבט לשבת: פרשת "שמיני"- חומש ויקרא ט'-יא'

בס"ד
מבט לשבת: פרשת "שמיני"- חומש ויקרא ט'-יא'
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

הזכות לברך ולהתברך!

הרגע הגדול הגיע! הרגע לו ציפו במשך כל אותם חודשים ארוכים בהם עמלו: חטבו, נשאו מדדו יצקו,הלחימו,רקעו,תפרו,טוו,חיברו,קישטו וטרחו בכל מאודם – לבניית המשכן!
בתום שמונת "ימי המילואים" ,ימים בהם חנכו את המשכן ואת כל כליו, ו"התאמנו" בהיבטים שונים ב"תיפעולו",סוף סוף מגיע הרגע המיוחל, שבו תתממש מטרת הפרוייקט הלאומי האדיר הזה: השראת השכינה האלוקית על עם ישראל ועל העולם ומלואו.

במעמד גדול זה, עומד אהרון, שנמשח לכהן גדול, ומברך את עם ישראל.
הכתוב אינו מפרש במה ברך, אולם חז"ל אומרים שברך בברכה הכתובה בחומש במדבר:
"יְבָרֶכְךָ ה' וְיִשְמְרֶךָ/ יָאֵר ה' פָנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶךָּ/ יִשָא ה' פָנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵם לְךָ שָלוֹם". אהרון בחר בברכה המיוחדת הזו, הכתובה בלשון יחיד ומתייחסת לכל יהודי במילותיה המדוייקות, ביודעו שתישא פרי, כך שהקב"ה אכן ישרה שכינתו על כל אחד ואחת מישראל.

במקורותינו מודגשת סגולתה של "ברכת הכוהנים", סגולה שיש בה כח לשמור ולהגן, ולמעלה מכך- להביא את האדם למעלת הדבקות בבורא.

הכהנים, בני-אהרון, פורשים ידיהם ואצבעותיהם ומברכים בברכה זו, במשך כל הדורות עד ימינו, את עם ישראל. זו סגולה מולדת הטמונה דווקא בהם, כח-עליון המאפשר דווקא להם לשמש "צינור" להורדת השפע האלוקי.
בדרך כלל, כל כהן, בין אם הוא מקיים מצוות ובין אם לא, יש בו פוטנציאל להאציל עלינו, באמצעות ברכה זו, ברכת שמיים : בשמירה, בהארת-פנים אלוקית, ובשלום.
על כן, בכל עת שקוראים בתורה, פונה גבאי בית-הכנסת לציבור המתפללים, בשאלה ובתקווה אם מצוי איזשהו כהן בין באי-בית הכנסת, כדי לכבדו ולהעלותו ראשון מכולם בקריאת התורה, ולזַכּות באמצעותו את כל המתפללים ואת כל עם ישראל.

ובכל זאת, למרות הזכות הבלעדית שניתנה לכהנים בלבד – הנה, כל יהודי המתפלל בבוקר,גם מי שאינו כהן , אומר בברכות השחר את "ברכת הכוהנים" הכתובה בנוסח התפילה! הכיצד??
מסתבר שזו הכנה וכעין "תירגול" המכשיר אותנו לקראת הגאולה האמיתית והשלימה! בעת הזו, כל עם ישראל יהיו בדרגת כוהנים גדולים – עם קדוש!
יהי רצון שנזכה בכך תיכף ומיד ממש!

הדלקת נרות: 6:33 שבת שלום ומבורך
צאת השבת : 7:41 ד.טל

סגור לתגובות.