"אחרי" ו- "קדושים"חומש "ויקרא" טז'-כ'

בס"ד

מבט לשבת: "אחרי" ו- "קדושים"חומש "ויקרא" טז'-כ'
מעובד על פי שיחות הרבי מליובאוויטש

מהו סוד האהבה?
גם השבת אנו קוראים שתי פרשות המחוברות זו לזו: "אחרי" ו- "קדושים".
שם כל פרשה צופן בחובו מסר מיוחד.
"אַחֲרֵי",זו מלה המורה על סיום פעולה, מצב, או זמן כלשהו.בפרשתנו, אחרי הטרגדיה הנוראה, מות שני בניו של אהרון, מאירה התורה את קדושת החיים. אין ליפול ברוח ואין להתנתק ממציאות העולם. ישנה הוראה למלא את השליחות ואת העשיה באופן הנכון.

על כן,הפרשה עוסקת בעבודתו הרבה והמורכבת של אהרון הכהן בשליחותו בקודש.
גם "אחרי", גם ככלות-הכל, יש עוד הרבה לעשות ! צריך לעבוד,להמשיך להתקדם אל היעד ולהגיע למשימה התכליתית:"קדושים תהיו"! זוהי הוראה אלוקית. צו לכל אחד ואחת , לכל ישראל !

בפרשת "קדושים" 51 מצוות. רובן קשורות בעניינים שבין אדם לחברו: לא לגנוב, לא לשקר, לא לשים מכשול בפני עיוור,להזהר מיחסי תועבה אסורים,לא לחרוט קעקועים על הגוף,ועוד.. וגולת הכותרת לקיים את הצו : "ואהבת לרעך כמוך".

נשאלת השאלה: איך עושים זאת? איך אפשר לאהוב את הזולת כמו שאני אוהב את עצמי ?
אדם יכול להיות בעל-בית על מעשיו, אך איך הוא יכול לשלוט על רגשותיו ? לכאורה, זאת נראית משימה בלתי אפשרית !
כיצד, אם כן, אפשר לצוות על כל יהודי לאהוב כל יהודי, לאהוב כפשוטו, בכל מצב ובכל סטטוס ?

מהו סוד האהבה הזאת ?
כל דבר הכתוב בתורה מדוייק בתכלית הדיוק. כל המצוות ניתנו באופן שניתן ליישם אותן בפועל. כך גם הוראה הנראית כבלתי אפשרית לביצוע – אפשרית !

כדי לקיים את המצווה הזו, צריך לסובב "סוויץ" בראש, ולהבין שכל יהודי, בכל דרגה ובכל מצב, הוא ראשית לכל "כמוך" ! נברא כמוך בצלם אלוקים.יש בנשמתו חלק ניצוץ מהבורא הזהה לאותו ניצוץ הנמצא אצלך . כמעט "כפיל" של נשמתך.
כיוון שכך – כל ישראל, אחים ממש מצד שורש נשמתם. עובדה זו בלבד מעוררת לדרוש את קרבתו ואת טובתו של הזולת תוך הכרה בערכו . זו יגיעה פנימית – הכרתית, הסוללת את הדרך אל היעד : "קדושים תהיו" ! היבדלו ממעשי אומות העולם. ככתוב: "והייתם לי קדושים…ואבדיל אתכם מן העמים".
זו משימה לאומית של כל אחד ואחת , להתקדש ולקדש, להנחיל המורשת לבנינו, ולשמור על ייחודנו. זאת עצמאות אמיתית ! זו גם הדרך להתכונן ולהכין כראוי את העולם לקראת ימי המשיח, שהנה-הנה הוא בא!

שבת שלום ומבורך.
ד. טל

הדלקת נרות: 18:43 צאת שבת: 19:52

סגור לתגובות.