ל"ג בעומר ופרשת "אמור" ויקרא כא'-כד'

בס"ד
מבט לשבת: ל"ג בעומר ופרשת "אמור" ויקרא כא'-כד'.
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

המדורות והזרקור..
פעמים רבות ישנו "תיזמון" בין פרשת השבוע לאירועים החלים באותו שבוע. כל דבר בעולם אינו מקרי.
הפסוק הראשון בפרשה: " ויאמר ה'.. אמור…ואמרת אליהם.." מפרש רש"י, שכפל הלשון "אמור – ואמרת" משמעו: "להזהיר גדולים על הקטנים". "להזהיר", במובן "להתרות", אך במשמעות הפנימית, במובן להאיר,מלשון אור זוהר. דהיינו, על הגדולים בתפקידם ובחוכמתם, להזהיר, לזרוק אור, להיות "זרקור" המאיר לרבים. מודל לחיקוי, מהם ילמדו ויזהירו באור יקרות.
כזה היה רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי שחיבר את ספר הזוהר ובו תורת הקבלה: גילויים עליונים שזכה לקבל, "רזי התורה", סודות השייכים לרובד הפנימי העמוק של התורה.
תורת הקבלה נותנת הארה שמסייעת להבין את המשמעות הרוחנית של כל מצווה, הארה שמאפשרת לאדם להתוודע אל הנפש הפנימית שבתוכו, ולנצל לטובה את הכוחות המיוחדים שניתנו לו.

ביום פטירתו של רשב"י, ב- 33 – (ל"ג) בעומר, טרם הסתלקותו ציווה להרבות בשמחה באומרו: "כל ימי הייתי קשור אליו יתברך.. אתו,עם הבורא, נשמתי בוערת.. אתו אני מאוחד". כל מהותו היתה התורה. עליו נאמר: "תורתו אומנותו". גם בימי רדיפות אחרי היהודים, כפי שהיו בימיו,השכיל רשב"י לראות את האמת הפנימית האמיתית הכתובה בתורה, אשר כל הכתוב בה נועד "להזהיר", תרתי משמע, ולהאיר עלינו לטובה, גם אם לא נוכחים בכך בגלוי.

ל"ג בעומר,לאורך מאות בשנים, מצויין כיום הילולא ושמחה לכבוד הצדיק. רבבות-רבבות עולים למירון להשתטח על קברו, לרקוד ולשיר לכבודו, ולהדליק מדורות בכל אתר בארץ ובעולם, לא כערב קומזיץ חברתי, אלא, כאות וסמל לזוהר ולגילויי האור שהעניק לנו, המאירים ומחממים לבבות לרבים.

בספר הזוהר,על פי פנימיות התורה, שמירת השבת היא התעלות מענייני חולין, למציאות רוחנית.
ליהודי ניתנה הזכות לשבות ממלאכתו בדומה לשביתתו של הבורא.לעזוב ביום המיוחד הזה את ענייני העולם החומרי-המשעבד,כדי להיות פנוי לעולם פנימי רוחני. אות וסמל לקשר בין הבורא לבין ישראל, ככתוב: "אות היא ביני וביניכם".

משרד החינוך, העניק השנה יום חופש נוסף , יום שני, כדי לכבד את רשב"י, כדי לתת אפשרות להדלקת המדורות ביום ראשון בערב, מבלי לפגוע בקדושת השבת.

יהי רצון שנזכה לאור הנצחי, אור הגאולה האמיתית והשלמה, במהרה בימינו ! אמן !!

הדלקת נרות: 6:48 שבת שלום ומבורך
צאת שבת: 7:58 ד.טל

סגור לתגובות.