פרשות "בהר" "בחוקותי" חומש ויקרא

בס"ד
מבט לשבת :פרשות "בהר" "בחוקותי" חומש ויקרא
מעובד על פי שיחות הרבי מליובאוויטש

עומדים במבחנים !
שתי הפרשות המסיימות את חומש ויקרא, פותחות במצוות הנראות קשות ומעל טעם ודעת.
"חוקים" הם מצוות שאין בהם הסבר הגיוני. אנו מצווים לקיים אותם מתוך קבלת-עול , כי כך קבע "המחוקק" – הבורא !
.
תוכנה העיקרי של פרשת בהר, מתמקד במצוות שמיטה.כל שבע שנים,יש "לשמוט"- לעזוב את עבודת האדמה למשך שנה תמימה: לא לחרוש,לא לזרוע , לא לקצור, וכן הלאה. יתר על כן, יש להפקיר את כל היבול לאנשים זרים הרשאים לקחת ולאכול מפרותיה ככל העולה על רוחם!

היהודי עומד במבחן אמוני לא קל, בעיקר נוכח המחשבות הטורדות על הפסד כספי העלול להגרם, לדעתו ,כתוצאה מקיום המצווה .

השאלה מתבקשת: מה הטעם בשנת שביתה לאדמה ? האם זקוקה האדמה למנוחה ממושכת של 365 ימים ,אחת ל-7 שנים דווקא? נראה מוגזם ! גם הפקולטה לחקלאות תאשר שמבחינה אגרונומית האדמה אינה זקוקה לפרק זמן כה ארוך למנוחה, ובוודאי לא בדילוג הקבוע הזה של-7 שנים דווקא. והחקלאי עצמו, מה יעשה ואיך יתפרנס בשנה הארוכה הזאת?
מסתבר שרבים (לא רק חקלאים), אימצו את הרעיון האלוקי ויודעים מה לעשות ב"שנת שבתון", וממלאים את המצברים ברוחניות לתועלתם ולתועלת הכלל. מה גם שהקב"ה מבטיח למי שמקיים את המצווה: "וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשתה את התבואה לשלוש שנים"! היבול יגדל פי 3, מעל כל הסבר אנושי הגיוני, ויש להניח שגם חשבון הבנק יגדל..

על פי פנימיות התורה, שנת השמיטה היא שבת ל-ה'. תכלית שנת השמיטה, היא להגיע לדרגה אמונית-רוחנית של : "הכל שייך ל-ה' ! היגיעה השיגרתית הגדולה עלולה לעורר מחשבה שהיבול הוא התוצר של יגיעה זו , לתחושת עליונות של: "אני ועוצם ידי", (נפרד מהבורא, חלילה). תכלית השמיטה – להגיע למסירות נפש והתבטלות גדולה מחד, ולרוממות רוחנית ובטחון ב-ה' מאידך. גם מה שנראה לעין כאילו הושג באמצעות עבודה בדרך הטבע ,הכל שייך לבורא והכל מאתו, גם העבודה שטָבַע בדרך-העולם !
אמונה היא לא רק "בלב- פנימה". היא באה לידי ביטוי במעשה בפועל, מבחן של מעשים !
.
בספר "הזוהר" נכתב: "שש שנים הן כנגד ששת אלפים שנות קיום העולם, והשנה השביעית מסמלת את האלף שאחריהן , אלף שנים של "ימות משיח", זמן בו העולם יגיע לשלמות, לגאולה !
אנחנו עומדים עכשיו בשלהי האלף השישי לבריאת העולם. הקב"ה מבטיח בפרשתנו: "וציוויתי ברכתי לכם בשנה השישית"! מצפים אנו,שעבודתנו באלף השישי הזה,תביא לגאולה השלמה תיכף ומיד ממש ! הגיעה השעה !

שבת שלום ומבורך!
ד.טל

הדלקת נרות: 6:53 צאת שבת: 8:04

סגור לתגובות.