מבט לשבת ולחג שבועות

בס"ד
מבט לשבת ולחג שבועות
עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

פרשתנו, פרשת "במדבר", נקראת בדרך כלל בסמיכות לחג השבועות, בשבת "המכינה" אותנו למתן תורה. יש קשר בין הפרשה הנקראת בשבת זו, לבין החג . הקשר מתגלה בשם הפרשה: "במדבר", המקום בו בחר הבורא להעניק לנו את התורה .

מתעוררת השאלה: למה דווקא במדבר הצחיח והשומם נתן הבורא את התורה, וכי לא היו אתרים אחרים, אטרקטיביים יותר ? אתרים ההולמים את המעמד ההיסטורי החשוב ביותר בעולם !

משמעות המילה "תורה" כידוע, מלשון הוראה. המדבר לא נבחר באקראי. כל פרט בתורה יש בו כוונה אלוקית. המִדבָּר היה שטח הפקר ולא מיושב ,שטח השייך לכלל. כל אחד רשאי היה להמצא בו. כך גם התורה היא של כל אחד מישראל, בלי קשר למעמדו,למוצאו האתני והתרבותי או לאינטלגנציה שלו. היא של כולנו באופן שווה !

אדם " המשים עצמו כמִדבָּר ", שאינו מתנשא מעל אחרים – מאפשר לכולם להגיע עדיו בפשטות, ללא פרוצדורות וגינוני טכס מיוחדים. כך, כדי לקבל את התורה יש להיות "כמִדבָּר ", בביטול של ענווה , בקבלת עול, ובחיבור לנקודה הפנימית של הנפש .
.
עם ישראל, היוצא ממצרים, הולך בדרך לא זרועה, מחשל עצמו ומתגבש לקראת המעמד הנשגב של קבלת התורה. ומאז,כל בוקר אנו מברכים : "ברוך אתה ה' נותן התורה ". נותן, בזמן הווה. ה' נַתָן לנו את התורה לפני מעל 3000 שנים , וממשיך ונותן לנו אותה כל יום, ולעולמי עולמים !

בחג השבועות, ממשיכים ומתגלים ומאירים אותם האורות והגילויים שהאירו אז.. אורות מיוחדים החוזרים להאיר בזמן הזה, מידי שנה בשנה , אורות המאפשרים לנו " להיות קצת מִדְבָּר ", להיות רחבים ופשוטים, נינוחים ומקבלים ללא התנגדות.
יש לנו היכולת לשוב ולחזור למעמד זה, להתחבר באמצעות התורה, עם חוכמתו האין סופית והבלתי מוגבלת של הבורא . להתחבר גם אל עצמנו, אל מקורותינו, ולקרוא שוב בביטול, ובנכונות גדולה : "נעשה ונשמע" !

* נוהגים כולם, קטנים כגדולים,להגיע בחג השבועות לבית הכנסת (יום רביעי, בערך בשעה 09:00 בבוקר)
כדי לשמוע את קריאת עשרת הדברות.

הדלקת נרות : 6:58 שבת שלום וחג שמח
צאת שבת : 8:10 ד. טל
.

סגור לתגובות.