פרשת "נשא" חומש במדבר

בס"ד
מבט לשבת: פרשת "נשא" חומש במדבר
friday2 105x105 פרשת נשא  חומש במדברמעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

מתנות מעומק הלב…
זה קורה לרבים מאתנו, בדר"כ בימי הולדת, בחגים, ובעיקר אחרי חתונה, כאשר בידים סקרניות מסירים את הסרטים והעטיפות ופותחים את המתנות ו..אופס! מגלים שקבלנו 3 סרוויסים זהים, פורצולן עם פס זהב: אחד מדודה מתילדה, שני מהשכנים משפ' דליפובסקי, והשלישי מגב' חנה, זו שתמיד אוהבת להביא משהו שימושי לבית… מה עושים? את איזה מבין הסרוויסים נשמור, ואת איזה נחליף או נעביר הלאה ?

סיטואציה די דומה, המזכירה לנו את המצב המביך דלעיל, מתרחשת גם בפרשת השבוע שהיא הפרשה הארוכה ביותר בתורה – 176 פסוקים !!
אורכה נובע מפסוקים המתארים בהרחבה מרובה את מתנותיהם של 12 נשיאי ישראל, תרומתם לחנוכת המזבח. כל נשיא על פי שבטו הביא את מתנתו האישית: "נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום, יקריבו את קורבנם". אך מתברר שאין הפתעות גדולות "בסל המתנות"! כי כל הנשיאים,כולם כאחד, הביאו מתנה זהה בדיוק: אותה מתנה כפול שתים-עשרה! להפתעתנו – התורה הידועה כתמציתית וכממעטת בדברים, (אין אות אחת מיותרת בתורה) חוזרת בפירוט דקדקני על תיאור אותה המתנה הזהה לחלוטין , 12 פעמים !!

מה הטעם בחזרה הנשנית 12 פעמים? ומדוע בחרו כל נשיאי השבטים לתת את אותה מתנה?
רש"י מפרש, שאעפ"י שהמתנות היו זהות בצורתן – למעשה שונָה כל מתנה בכוונתו של הנותן. לכל נשיא היו כוונות ורמזים רוחניים שונים, "קוד" שהתאים לענייני השבט שהוא ייצג.

כך הם הדברים שאנו עושים ביומיום, גם בהם יש קוד פנימי אנרגטי מיוחד, הקשור לכוונה האישית שלנו. אפשר לבקש מילד: " תגיד תודה ", "תבקש סליחה" , "תגיד שלום" וכו', כל הילדים הממושמעים ימלאו את מבוקשנו ויאמרו את אותה מלה מיוחלת בדיוקה הלשוני, אך כל אחד בכוונה הפנימית שלו: זה "בחצי פה", זה מעומק הלב, זה רק כדי לצאת ידי חובה, אחד– בטרוניה, ושני – בשמחה… אותה מילה או אותו מעשה עשויים למזג בתוכם משמעויות שונות, אנרגיות ייחודיות המשפיעות על הסביבה באופנים שונים. מתנות הנשיאים, היו אמנם זהות בחיצוניותן, אך למעשה היו אלה מתנות שונות לגמרי במסר הפנימי שלהן. לכן, בניגוד לסרוויסים הזהים דלעיל, התורה לא "מחליפה" אף מתנה, ויתר על כן, מפרטת כל מתנה ומתנה בנפרד במלוא הכבוד לנותנים.

מתנות הנשיאים מייצגות, בהיותן זהות, את האחדות בין הנשיאים, שהסכימו להגיש מתנה זהה, ללא תחרות וללא התנשאות . אך כל אחד בפָּן רוחני המיוחד לו.
יהי רצון שנצליח , כל אחד וכוונתו הייחודית, אך בתודעה משותפת אחת : להביא גאולה עכשיו !

שבת שלום ,בייחודיות ובאחדות !
הדלקת נרות: 7:03 צאת שבת : 8:13 ד.טל

סגור לתגובות.