פרשת בהעלותך. חומש במדבר

בס"ד

מבט לשבת : פרשת בהעלותך. חומש במדבר

מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

 אנרגיה של אור בעולם

זהו חזיון נפוץ, שאי אפשר להתעלם ממנו.

רבים מאתנו, רואים ומרגישים את נוכחותן של אותן נשים הניצבות כל יום שישי, ברחובות, ובמרכזים מסחריים , ובידן נרות, אותם הן מחלקות לכל אשה ובת . נרות שבת קודש.

מדוע הן עושות את זה? מה "מדליק" אותן לצאת מבתיהן, בעיצומן של ההכנות הקדחתניות לכבוד שבת, ולהקדיש שעות יקרות מזמנן,כדי לחלק נרות לנשים שהן אינן מכירות . ובכלל, מה יש בהדלקת נרות-שבת דווקא שבזכותה אלפי נשים יהודיות, בארץ ובכל התפוצות, מחלקות נרות ?

בתורת החסידות, מוסבר שהנרות הדולקים משולים לנשמות ישראל. מה השלהבת מתרוממת ועולה תמיד, גם כאשר הנר הפוך, באלכסון, או נוטה הצידה  -  אורו תמיד עולה !  כך הן  נשמות ישראל. בכל מצב ובכל עת שואפות תמיד לעלות לספירות רוחניות גבוהות , ולהתקדש !

זאת ועוד. הדלקת נרות שבת, מעוררת השכנת שלום בבית הפרטי, ובעולם כולו. אנרגיה של אור הסובב עולם, בזמן מסויים ומדוייק, ב"תפר" שבין ימות-החול לבין השבת: זמן מיוחד  אשר טמונה בו סגולה לעורר שלום והרמוניה בבית בו הנרות דולקים, ואף מחוצה לו..

.

עפ"י תורת הנסתר, "האור" המיוחד הזה, מוריד ברכה לעולם (המילה ברכה היא מלשון "להבריך", להוריד מלמעלה למטה), משפיע על המציאות בכללה ומחדיר לבית ולעולם כולו  -  שלום ! האנרגיה שמפיצים הנרות  מאירה מערב שבת עד ערב שבת הבא, ומשפיעה על כל ימות השבוע.

לכן, הנשים הללו,"נשות-האור", יוצאות במסירות מבתיהן ,ופועלות כדי להוסיף אור בעולם !

בפרשתנו מסופר על אהרון הכהן שזכה להדליק את מנורת המקדש,שהיתה עשויה "מקשה אחת", סמל לאחדות כל נשמות ישראל. התורה מתארת את הדלקת המנורה בלשון לא שיגרתית: "בהעלותך את הנרות", ולא בפשטות : "בהדליקך את הנרות". רש"י מסביר  שאהרון  היה צריך להדליק את הנרות עד שיווכח שהשלהבת עולה מאליה. אהרון לא הסתפק בהדלקה חפוזה ולא מיהר לעיסוקים אחרים שהיה עליו לעשות במשכן, אלא הדליק ודאג שהנרות יאירו כולם כראוי  ,גם באופן עצמאי,  -  "מֵאֵלֵיהֶם" !

המסר העולה מכך, על פי פנימיות התורה, קשור לעבודה  שכל אחד מאתנו הופקד עליה.  לעשות –  לא ב"חפיף", או באופן רגיל וכמעט אוטומטי את הפעולות שאנו אחראים עליהן: הורים כלפי ילדיהם, מורים כלפי תלמידיהם, וכדומה. לא מתוך הרגל של שיגרה, אלא מתוך התפעמות והתלהבות פנימית. להיווכח ש"השלהבת" דולקת נכון בעצמה, ומתפקדת גם ללא נוכחותנו. זו "הדלקה" המביאה להתעלות רוחנית גדולה, בבחינת "נר אחד – נר למאה".

 ואם בהעלאת הזולת כך, הרי שעל אחת כמה וכמה כאשר הדברים נוגעים לכל אחד ואחת באופן הפרטי. בהעצמת הנקודה היהודית הפנימית המפעמת בנו, אשר באמצעותה מתאפשר לנו להיות "פנסאים" בכל מעגלי החיים.  מדליקי  האורות !

יחד נאיר את העולם שלנו, ואת העולם כולו,  ונביא את הגאולה האמיתית והשלימה !

                                                                          בברכת שבת שלום

                                                                           בעליה ובהתעלות

כניסת שבת:  7:08    צאת שבת: 8:21                                                    ד.טל

סגור לתגובות.