פרשת "שלח" חומש במדבר

בס"ד
מבט לשבת: פרשת "שלח" חומש במדבר
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

חשוב טוב – יהיה טוב !
שני עניינים מרכזיים בולטים בפרשת "שלח". האחד: סיפור שליחת המרגלים ותוצאותיו העגומות.
והאחר שורה של מצוות והוראות מעשיות – נצחיות . (הפרשת חלה, ציצית, ועוד..)
מה הקשר בין שני הנושאים הללו, ומדוע יש העדפה לקרוא לפרשה דווקא "שלח", המתקשר לשליחת המרגלים לארץ, ולא לבחור בכותרת המתקשרת למצוות הנצחיות ? והלא הדעת נותנת, שעניינים נצחיים יש להם תוקף גדול ומשמעותי יותר מאשר לאירוע חולף, שאירע לפני אלפי שנים.
כדי לרדת לפשר הדבר, נתמקד ראשית בחלק השני של הפרשה, ב"רשימת המצוות" .
היסוד של כל המצוות נעוץ בתכלית לקיים אותן בפועל. הן אינן ערטילאיות , ותכליתן אינה להתקשט בהיבט הרוחני-מוסרי שבהן בלבד. עצם נתינתן כוללת בתוכן הבטחה מהבורא, שניתנה לנו גם היכולת לממש אותן ולקיימן בדרך הטבע, כפשוטן, ככתוב: " כי המצווה הזאת..לא נפלאת היא ממך, לא בשמיים היא.. ולא מעבר לים… כי קרוב אליך הדבר מאד, בפיך ובלבבך לעשותו". דהיינו, לעשות את המתחייב במלוא האחריות , על פי הטבע והיכולת האנושית ,לא לסמוך על הנסים, אך בד בבד לבטוח בהנהגתו הכל-יכולה , הניסית , של הבורא.
המרגלים שנשלחו לתור את הארץ כהכנה לכניסת עם ישראל אליה, פיספסו את שליחותם. הם הגיעו למסקנות מוטעות והטעו את העם. פחדו – והפחידו את העם.הם אומנם תיארו תמונת מצב נכונה ,אבל פרשנותם ( שלא התבקשו לתת ) שידרה חוסר בטחון בכוחו של בעל-הבית, בורא העולמות, להכניע את הנפילים ולהכניס את עם ישראל לארץ המובטחת. טענתם זרעה מורך-לב בעם, והתוצאה : סיבוב של 180 מעלות , "נרימה ראש ונשובה מצריימה". שוברים את הכלים !
וכל זאת לאחר שראו במו עיניהם את כל הניסים שעשה ה' עמהם ,לאחר שחוו את הנוכחות האלוקית עין בעין: עשר המכות, קריעת ים סוף, השלו והמן – אוכל ניסי חינם במדבר, באר שנדדה אתם כדי לספק להם מים בכל עת , עמוד ענן G.P.S ייחודי להנחותם בדרך..ועוד ניסים , בהשגחה אלוקית מתמדת.

וכמו במצוַת הכניסה לארץ, כך גם לגבי כל מצווה ומצווה : בין אם תתפרש בעינינו האנושיות "קשה" או "קלה",הרי מעצם נתינתה ע"י ה', יש בה "אור ירוק" אלוקי שנותן לנו את האפשרות ואת הכוח "לנסוע"!
בזאת מתקשר החלק השני של הפרשה לחלקה הראשון, ולשם הפרשה: "שלח", במובן "שליחות". כי כל המצוות קשורות זו בזו באותו קוד המאפשר לנו לקיימן, ובכך למלא את ייעודנו ואת שליחותנו הייחודית תוך בטחון בבורא.

המרגלים, נשיאים ונכבדים בישראל,לא הפנימו את המסר שעצם ההבטחה על הכניסה לארץ מהווה דרכון בטוח לממש אותה. הם כפרו ביכולת הבורא להתגבר על "הנפילים" – ובכך נפלו והפילו גם את העם במסקנתם המגמתית.(למה להכנס לארץ,כאשר עכשיו הכל בחינם , ויש אפשרות לעסוק ברוחניות במקום העבודה המתחייבת עם הכניסה לארץ). הם שכחו את שליחותם כמנהיגים, ואת מחוייבותם לשמש דוגמא לרבים להיות קטליזטור להעצמת בטחון העם בבורא עולם.

כל אחד מאיתנו בכל מקום ובכל מצב, הוא שליח של הבורא. כל אחד וייעודו.
הצלחת העשיה תלויה במילוי הרצון האלוקי האבסולוטי , באמונה ובבטחון הקיימים בנו.
מחשבה – מולידה מציאות ! הרבי טבע עיקרון יסוד : "חשוב טוב – יהיה טוב !
בעזרת מחשבה טובה ופירוש המציאות במבט של אמונה, אפשר להגיע בעזרת ה' ל: "כי עין בעין יראו
בשוב ה' ציון " ישעיהו נב' – בגאולה האמיתית והשלימה !

הדלקת נרות :7:12 צאת שבת : 8:26 שבת שלום ומבורך
ד. טל

סגור לתגובות.