מבט לשבת פרשת עקב חומש דברים ז'-יא'

בס"ד
מבט לשבת פרשת עקב חומש דברים ז'-יא'
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

"אליעזר והגזר" – והגאולה האמיתית והשלמה.

רובנו מכירים את סיפור הילדים הידוע על סבא אליעזר שזרע גרעין של גזר , הגרעין צמח והפך לגזר ענק, שלא עלה בכוחו של הסבא להוציאו מהאדמה .
אל הסבא הצטרפו ,על פי הסיפור, עוד משתתפים, כל אחד בתורו, כל אחד וכוחו, – לעזור !
בכוחות משותפים ניסו להוציא הגזר :"משוך בגזר" ! משוך בגזר"! אבל… "לא יצא הגזר". מה עושים ? "מרימים ידים"? בסיפורי ילדים לא מתייאשים – ממשיכים !
את הגזר המיוחד הזה , הסבא מאד רוצה. לא רק לעצמו – בעיקר לנכדו ! יש בו ויטמין D והוא גם טעים, ובריא, כך אומרים, – לעיניים. ידידים נוספים מצטרפים , מושכים ומושכים – לשווא, הגזר לא זז..! לפתע מגיע אחד כזה קטן וחלש, מצטרף גם הוא לחבורה – אחרון בשורה. מחזיק בחגורה של זה שלפניו, ויחד : "משוך בגזר" , "משוך בגזר" , והופ ! – "יוצא הגזר" !!

פרשתנו מתחילה במילים: "והיה עקב תשמעון". המילה "עקב" טומנת בחובה משמעות עמוקה.
"עקב" – במובן של: בגלל … בעבור … גמול על מעשה מסויים.
יש קשר בין העבודה לבין הגמול- השכר. ממשיך הכתוב ואומר : "כל המצווה..תשמרון לעשות… וירישתם את הארץ", כלומר: יש לעשות את כל המצווה כדי לזכות בשכר עליה.
רש"י מבאר שהשכר לגבי "כל מצווה" מתייחס על שם גומרה. (לכן, מי שמתחיל במצווה אומרים לו – גמור !)
חיזוק לפירוש זה אנו מקבלים מהכתוב בגמרא : " מי שגמרו – כאילו עשאו " !
אומנם גם מי שהתחיל במצווה, ומסיבות שאינן תלויות בו, לא עלה בידו לסיימה , יש לו חלק חשוב בקיום המצווה . אבל ככלל, המסיים את קיום המצווה – הוא הזוכה, ולו התהילה !

אז ת'כלס, מה כל זה קשור אלינו עכשיו ?
הרבי אומר שזכות גמר המלאכה נתונה בידינו, בדור שלנו, דור "עקבתא משיח". הזמן ששומעים בו כבר את קול צעדי משיח, דור שרואים בו סימנים ברורים של תהפוכות בעולם, הכתובים גם בספר "הזוהר", המעידים על כך שאנו דור הגאולה !
הרבי הכריז: "עשו ככל יכולתכם" ! צריך להוסיף "למשוך בגזר", לחבור לאלה שהתחילו, לענקי הדורות שקדמו לנו, שעבודתם נעלית לאין ערוך מעבודת דורנו. אנחנו הקטנים והדלים , ננסים על גבי ענקים,אותנו זיכה הבורא להגיע "לפיניש", לגמר העבודה,כל אחד בכוחותיו,כל אחד במעשיו הטובים. אז כולנו כאחד,בנחישות, באופן עקבי, בלי להרפות מ"חגורת ההצלה" של שרשרת הדורות, מכוונים ומקוונים אל המטרה..
כך מובטח לנו שנזכה לאור הגדול – בביאת משיח צדקנו , בגאולה האמיתית והשלמה !

הדלקת נרות: 7:13 שבת שלום ומבורך
צאת שבת : 8:23 דוד טל

סגור לתגובות.