מבט לשבת "אלול", ופרשת "כי תצא"

בס"ד
מבט לשבת "אלול", ופרשת "כי תצא" חומש דברים כא'-כה
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש
להוציא את התפילין מהארון
"את המזוזות אני מוכן לבדוק, אבל את התפילין אני לא מוציא מהבית ! קיבלתי אותם מהסבא שלי לפני 41 שנים, שקיבל אותן מהאבא שלו, לפני המלחמה. אתה מבין ? יש להן ערך סנטמינטלי גדול ומיוחד מאד. אני לא מסכים שיבדקו אותן או יגעו בהן, הן שמורות אצלי בארון, עטופות כמו שצריך בציפית. רק חסר לי שמישהו ימצא אותן פסולות …!"
כך בערך היתה השיחה שלי עם ש' שהתקשר אלי בעקבות המודעה שתליתי על לוח המודעות בישוב.
קבלתי פניות אחדות. חלקן מחברים שכבר מודעים לבדיקת מזוזות בחודש אלול.
עלתה בי פתאום מחשבה , שאיש מהפונים לא התייחס לבדיקת התפילין.
מה יש בהן, בתפילין שמונע את הרצון לבדוק גם אותן ? החלטתי לבדוק זאת, במעגל החברתי הקרוב אלי. מעט עובדות שאולי זה הזמן, בחודש אלול שמשמעות שמו בתרגומו מארמית "חיפוש", שקוראים בו תמיד בפרשת "כי תצא למלחמה" – "לצאת למלחמת הסברה" במטרה להוציא את התפילין מהארון, ולהורידן מהבויידם – למרות הסנטימנטים הגדולים.

הרבי עורר פעמים רבות על חשיבות בדיקת התפילין והמזוזות, מבלי להפריד ביניהן או לייחס חשיבות מועדפת לאחת מהן. ואף יצא במבצע תפילין בקרב חיילי צה"ל ובקרב יהודים עוברי אורח. עוד מצווה שעשויה לשדרג ולהכריע לכף זכות את העולם כולו. לכן ניצבים בחורי חב"ד במרכזי קניות, בצמתי רחובות סואנים בארץ ובעולם, ומניחים תפילין, גם לאלה שזו אולי הפעם היחידה שיקיימו את המצווה הזאת.
באלול – מושטות יותר הידים, ומתעוררים יותר הלבבות. אך,לבדוק מזוזות כן ! תפילין, בדר"כ לא!
התשובה השכיחה ביותר היא: "מאז בר- מצווה, לא נגעתי בהן , אז מה כבר יכול להתקלקל ?!"
הסנטימנטים פועלים ב"טורבו". בר מצווה, כידוע, הוא אירוע חגיגי. והתפילין בארון הן הזיכרון לאירוע החד-פעמי הזה. בדר"כ הן מוגשות כמתנה יקרת ערך, גם מהפָּן הכספי, מהאנשים הכי קרובים לנער , מהאבא או מהסבא. לכן, ההתייחסות אליהן היא כמו התייחסות למזכרת חשובה שיש לשמור עליה עמוק בתוך הארון – שלא תתקלקל !

כדאי לדעת שכמו כל חומר בטבע, גם דברי קודש, ויהיה להם ערך רגשי או ערך כספי גבוה ככל שיהיה – עלולים להיפגם. אות אחת חסרה, שגויה או מחוקה – עלולה לפסול את הקדושה.
לתפילין ולמזוזות רק כאשר הן שלמות וכשרות, יש בהן אנרגית קודש רוחנית, ואיכות המעניקה מימד של שמירה והגנה על ישראל. לכן, עם כל הסנטימנטים, חשוב להוציא את התפילין מהארון, ולכרוך אותן עוד פעם על היד, אבל לא לפני שבודקים את כשרותן.
לפי ההלכה יש לבדוק את התפילין והמזוזות כל 1-3 שנים ועדיף באלול,כפי ששמו מעיד,חודש של "חיפוש", זמן של בדק בית פנימי , של עריכת מאזן המעשים הטובים , והאחרים… וגם זמן סגולי מיוחד של התקשרות לבורא,למלך מלכי המלכים. לא בארמונו, באופן המחייב הפעלת קשרים דיפלומטיים, וקבלת אישורים אחרי הליכים מורכבים, גם לא גינוני טכס רשמיים.. אלא בפשטות – בשדֶה !

בחסידות מוסבר שבחודש אלול מאירות י"ג מידות הרחמים על עם ישראל,והבורא יוצא מ"ארמונו" ומצפה בשדה לכל אחד מעַמו. אני לדודי ודודי לי ! ר"ת אלול. חודש הרחמים, הסליחה, הקירבה והאהבה בינינו לבין ה'. איננו נקראים לחשבון נפש שלילי,של מאזן המגרעות והחטאים הגורמים לתחושת יאוש של "אוי לי ואבוי לי" ר"ת אחרים במשמעות שם החודש . אלא אנו מוזמנים לצאת אל המלך בהתעוררות שייכות וקירבה אליו,תוך קבלת כוח ממנו יתברך , וזה מאליו מבטל את המאזן השלילי, ומעורר לשמחה אמיתית : "אשרי – יהודי אני !" – כך בשמחה מאחדת – נקבל פני משיח כעת !

הדלקת נרות : 6:54 שבת שלום ומבורך
צאת שבת : 8:02 דוד טל

סגור לתגובות.