מבט לשבת פרשת "שופטים"

בס"ד
מבט לשבת פרשת "שופטים" – חומש דברים טז'-כא'
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

הסבה מקצועית לשוטרים – זה הזמן !
"למה הרגת את ג'ו"? שאלו החוקרים. הנאשם לא השיב. תיחקרוהו פעמים נוספות – והאיש ממלא פיו מים,לא עונה. הביאו אפילו פסיאכטר לעזרה – והאיש ממשיך בשתיקתו !
12 המושבעים , מתכנסים להחלטה, וגוזרים פה אחד – מוות בתליה !
שאלו אותו מהי משאלתו האחרונה . האיש נעץ עיניו בקיר – לא הוציא הגה מפיו.
אין ברירה. קושרים חבל סביב צווארו… הוא מפרפר בהיסטריה ומסמן נואשות בידיו.
האחראי ממהר אליו ושואל: כן, מה ?
"השתגעת" ? האיש עונה – "כמעט נחנקתי " !

זה עלול להמשיך לקרות לא בדיוק כך, בכל מדינה — אבל לא אצלנו !
אין מדינה מתוקנת בעולם ללא מערכת משפטית שמטרתה להשתית חוק וסדר. חוקי המדינות משתנים חדשות לבקרים,בהשפעת הליכים חברתיים ,כלכליים ופוליטיים. די בהתארגנות של קבוצת אנשים המעוררים את דעת הקהל, כדי לשנות את החוק. יתר על כן,מעשים שנחשבו בעבר לבלתי מוסריים, הופכים פתאום למובנים ומקובלים, אבל – חוקי התורה – הם נצחיים !

פרשתנו פותחת בציווי למנות "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך", על פיהם ייפסקו הדינים וההלכות, עד דיני-נפשות. הרמב"ם מביא הלכה מעניינת, שאם אנשי הסנהדרין,בית דין של 71 דיינים, שישבו בירושלים ונקראו, סנהדרין גדולה, דנו בדיני נפשות וחרצו הדין כולם יחד, פה-אחד שהנאשם חייב מיתה – "הרי הוא פטור"! דהיינו, אם לא נמצא אפילו אחד מבין 71 חברי הסנהדרין הנכבדים שילמֵד על הנאשם קורטוב סנגוריה, ויִמצַא בו איזושהי נקודת זכות קטנה – יֵצֵא הנאשם פטור מעונש המיתה !?

ההלכה היהודית דוגלת בלימוד זכות על כל אחד. לכן, פסיקת הסנהדרין דלעיל מבוטלת – כי לא יתכן שלא ימצאו בנאשם אפילו נקודת זכות אחת. מידה קטנה של טוב חייבת להיות אצל כל אחד!

בבית המשפט היהודי דאז, לא זה הנשען על המשפט המנדטורי יַשבו חברי הסנהדרין. "בעלי חוכמה, יודעים שִבעים לשון, כדי שלא ישמעו מפי מתורגמן ומושפעים ממנו, ובעלי קומה, הבקיאים בחוקי בתורה.
וגם : אנשי אמת, שונאי בצע, צדיקים, חכמים, נבונים ויראֵי ה' – קבוצה אמינה שאפשר בהחלט לסמוך עליה !

בעת הגאולה האמיתית והשלמה, שהובטח לנו שאו-טו-טו היא קרבה, יתקיים הכתוב: " ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה". לא נצטרך לשוטרים , שייאלצו לעשות בהקדם הסבה מקצועית, כי יתבטל הרע, ונשמע לשופטים שיֵלמדו הלכות, ונקשיב "ליועצים" שעצתם באה ממקום שאינו סמכותי, לא מלמעלה למטה, אלא,כשווה אל שווה, עצה שתחדור עמוק לפנימיות הנפש תוך כבוד והערכה כלפיהם, ותוך רצון כולם לקיים את ההנהגות הנכונות וההולמות של העם היהודי.
אלול, חודש הסליחות והרחמים – זה הזמן הנכון ביותר לבקש על הגאולה !

הדלקת נרות : 7:00 שבת שלום ומבורך
צאת שבת : 8:10 כתיבה וחתימה טובה
דוד טל

סגור לתגובות.