פרשת "ניצבים – וילך", חומש דברים

בס"ד
מבט לשבת – ולשנה החדשה. פרשת "ניצבים – וילך", חומש דברים
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

אחרי הראש הגוף הולך…
עוד שנה חולפת לה, וחדשה בפתח ניצבת במחזוריות מעגלית מוכרת. נקודה בזמן שנסגרת ונפתחת כאחת,
שניתן למחוק ממנה ולתקן בה בד בבד. ולהחליט הפעם בנחישות יותר ובאמת, שהפעם נעמוד בזה..
נשתדל השנה ליישם…

פרשת "ניצבים" שתמיד קוראים בה לפני ראש השנה, ופרשת "וילך", שברוב השנים נקראת יחד אתה,
מעוררות הכרה שזה אכן הזמן "להתייצב" תרתי-משמע, ולעמוד הכן! להזדקף ולהתכונן לעשיה מחודשת,
אחרי בדיקת המאזן דאשתקד – ולתכנן מסלול חדש שיאפשר ללכת בביטחה. לתפוש כיוון נכון, ישר,מועיל. הפעם נשתדל לא לפספס ולא ללכת לאיבוד.. בלי אנחות ובלי הנחות, לצאת לדרך בבטחה – בראש גדול!
זה הזמן לקבל החלטות פשוטות, טריוויאליות, ברות ביצוע, שלא בשמים הן ולא מעבר לים… "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו". בלי ללכת רכיל, לא על ביבי, ולא על גילי וגם לא על השכנים ממול. מה יש כבר לדבר?!
לדאוג קצת לעני, לתת "מתן בסתר", ולפרגן בשפע לכולללם..! "ואהבת לרעך כמוך", יש לזה אפקט
חוזר. כדאי!
להתעלם מ"מה יגידו" מ"מה יאמרו עלי", מכל המלעיגים… כי מי אני בסך הכל?! אפשר, כשצריך, ללכת
גם בין הטיפות, לא להרטב מכל "מקלחת" ביקורתית – חבל על המים וחבל על הזמן.. ללכת בצעד קל, בלב שמח, גם כשהדרך מזדגזגת והמשא לפעמים לא קל.
האמת היא שכולנו ראוי לנו להרים הראש. יש לנו ברוך השם במה להתגאות.ידינו מלאות מעשים טובים שלא יימנו ולא ייספרו מרוב.. הפנקס גם למעלה לבטח מלא… כל אחד ככל יכולתו, כל אחד במסירות לבו.

בגמרא כתוב: "בתר רישא גופא אזיל" פירושו, אחרי הראש הגוף הולך, הכל קשור בראש!
ככה זה כאשר הראש מלא בדברי חוכמה וטעם, לא נותר בו מקום ל"קישקושים". זה הזמן הכי מתאים
"לתפוס ראש" ולשמור עליו שלא יהיה בעננים, שיסיר מניעות ועיכובים, שינהג קצת יותר בכובד ראש – ובראש בריא, וישתדל להישאר תמיד מה שהוא – ראש ולא זנב.. כי הוא הקובע, הוא המחליט!

עפ"י הקבלה, בכל ראש שנה מאיר אור חדש-רוחני, שלא היה כמוהו מעולם. אור מופלא שלא היה אשתקד
וגם לא קודם – ולא אף פעם מעולם. אור חוזר בספירלה מחזורית. כדאי לא להחמיץ, להתחבר אליו, להתחבר חזק – להאיר.

כולנו "ניצבים" בזקיפות קומה יהודית וזוכים לאלתר בדין! כ ו ל נ ו, למעלה מכל הדרגות, התארים, המעמדות, הזרמים והעדות: "מראשי שבטיכם".. עד.. "חוטב עציך ושואב מימיך", ניצבים כאגודה אחת, קשורים לתורה ולמצוות, נכונים לפלס עוד שביל חדש אתגרי.
הרבי הריי"צ אמר, ש"בכל עניין יש בו הראוי והאפשר. כל עבודתנו צריכה לעשות את הראוי אפשר"!

אנחנו נעשה את המוטל עלינו – והוא, אבינו בוראנו יעשה את המוטל עליו..
"ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך" הבא לנו גאולה – אנחנו ראויים לה!

הדלקת נרות: 6:41 שבת שלום ומבורך
צאת שבת : 7:44 כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
דוד טל

סגור לתגובות.