"זכרנו בזכרון טוב לפניך"

בס"ד
"זכרנו בזכרון טוב לפניך"

ראש השנה הזה מתברך כבר בעצם הזמן המיוחד שבו הוא חל: הוא ממלא ברצף את כל ימי השבוע כמעט. מתחיל ברביעי בערב, חמישי, ושישי, ונושק גם לשבת . ראש השנה שמתחבר לשבת, מרמז שכך יימשכו הימים לאורך כל השנה כולה – כשבת !
שלוש פעמים מהוות "חזקה", וכשמתחילים את השנה בשלושה ימים רצופים של קדושה, ונכנסים מקדושת החג לקדושת השבת – חזקה שתהיה זו שנה של קדושה. שנת גאולה אמיתית ושלמה. התרוממות מאפרוריות החול, והתחברות לרוחני. אשרינו שאנו זוכים.

אף יהודי לא מחמיץ את הזמן האנרגטי הקדוש הזה. די להיווכח בגלי-גלים של אנשים נשים וטף, הלבושים בגדי לבן, הנוהרים בחגיגיות לבתי הכנסת בארץ ובעולם.

שמות רבים ייוחדו לחג וכל אחד משמותיו מציין מימד שונה המתקשר למהותו.
* בראש וראשונה , ראש השנה – שמו הפופולארי המוכר והחביב על כולנו. הראש הוא האיבר החשוב בגוף. כל האיברים נשמעים לו. רוב החושים קבועים בו.הכל מתחיל בראש.
כך ראש השנה מסוגל להשפיע בהיבט הרוחני על התנהגות האדם, לאורך כל השנה כולה – במחשבה, בדיבור ובמעשה.
* יום זיכרון, ו -* יום תרועה, ככתוב : " זכרון תרועה.. מקרא קודש" ויקרא כג'
"זכרון", – כי ביום הזה הבורא "זוכר" באהבה את כל ברואיו.
"תרועה" – על שם קול תרועת השופר, תרועה למלך, קבלת מלכותו גם ברובד האישי שלנו, בטריטוריה הבלעדית שהוענקה לכל אחד מאתנו , בתחום שהבורא לא מתערב בו ולא "נכנס" אליו, נחלת "הבחירה החופשית" של כל אחד מאתנו . כמאמר חז"ל : " הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים"! הבורא מבקש :"תמליכוני עליכם" !
* "יום הדין" – יום משפט לכל הברואים, נראה כיום שיש בו בעיקר חיל ורעדה ,אבל באופן הנגלה אנו בתחושת חג והתרוממות רוח ולא כעומדים לפני הכרעת הדין. זאת משום שכל יהודי מלא במצוות ובמעשים טובים. גם ההחלטות הטובות שכבר "מתבשלות" בנו בימים אלה, נחשבות כ"נקודות זיכוי"… על כן יודעים אנו שהבורא הטוב והמיטיב, אבינו מלכנו יכתוב אותנו "בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה, ישועה ונחמה, וגזרות טובות… לחיים טובים ולשלום" , אמן !
לשנה טובה ומתוקה תכתבו ותחתמו
דוד טל

אור הנרות עלינו…
רביעי בערב : 18:32 ברוך אתה ה' א-ל-ה-ינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיטו וציוונו להדליק נר של יום הזיכרון.
ברוך אתה …. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

חמישי לילה : 19:37 מעבירים מאש דולקת. הברכה כנ"ל.
שישי : 18:28 הברכה הרגילה לשבת

סגור לתגובות.