מבט לחג הסוכות

בס"ד
מבט לחג הסוכות
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

משרד הבריאות קובע – השמחה מזיקה לעצבות
"ושמחת בחגך…והיית אך שמח", זו המצווה בהא הידיעה, שאנו מצווים לקיים בחג הסוכות.
איך ניתן לתבוע מאדם לשמוח? הן כל אחד וחבילת טרדותיו : חשבון הבנק, בעיות פרנסה, קיצוצים, משברים פוליטיים וחברתיים, מהדורות חדשות שעדיף לא לשמוע… ובנוסף לכל, גם החור באוזון ! נו, אז איך בכל "הדייסה" הזאת אפשר לקיים את המצווה ולשמוח ? אז ככה, אם רוצים – אפשר !

לפני ימים עוד היינו באווירת "הימים הנוראים", היכינו על לבנו וקבלנו, והפעם ממש ברצינות, החלטות להשתפר ולהיות טובים יותר: במחשבה, בדיבור ובמעשה. רק מעצם האקט הזה, אנחנו יכולים לחוש שמחה מרוממת, ולהכנס לאווירת החג "זמן שמחתנו", לפצוח בשיר : "פטיש מסמר ניקח מהר, סוכה לִבנות, בנים ובנות…"

בחסידות מבואר שבשמחה טמון כוח רוחני מדבק, המאחד אנשים לשמחה משותפת.
בסוכות, השמחה הזאת סוחפת רבים : ילדי הגנים המקשטים ומעטרים. האבות והבנים הטורחים בהקמת הסוכה,בהבאת הסכך וקניית ארבעת המינים. ועקרות הבית ,שלא כרגיל, אינן צריכות לטרוח בחג הזה, בנקיון הבית (כ-ו-ל-ם בחוץ…!) והן מצטרפות לשמחה הכללית.
כולנו מתחברים לטבע, מתמזגים עם הפשטות היפה, מחוץ לסלון והרחק מהמדיות למיניהן. בלי
פלדלת ורב-בריח, לא פוחדים מגנבים. נהפוך הוא,אנו זוכים לביקור אושפיזין נכבדים,אבות האומה, ומנצלים את הימים האלה לקירוב לבבות: סוכה של חיבור וחידוש הקשר עם הדודים שלא התראינו אתם מזמן,עם חברים משכבר הימים, עם השכנים. זמן להתחבר בלי פורמליסטיקה, "שבת אחים גם יחד" בכניסה חופשית לאווירת הסוכה המאפשרת פתיחות, ואחדות !

מצוות החג: "לישב בסוכה". זו מצווה המקיפה את האדם כולו מכף רגל עד ראש. מרגע יציאתו מ"ביתו-מבצרו", וכניסתו לסוכתו הפשוטה. היא מסלקת את העצבות וטרדות החולין, עוטפת אותו ומעניקה לו "חיבוק ישיר מהבורא". בבחינת, נכנסת – זכית !
כך מתעוררת התובנה שהבית הפרטי, יהיה גודלו ותכולתו ככל שיהיה, הוא ארעי, וכל העיסוקים והעסקים גם הם בערבון מאד מוגבל. מתעוררת תחושה של ביטול וענווה תוך בטחון שהקב"ה חתם אותנו בספר הזכויות , ומאפשר לנו לשמוח בשמחה יהודית אמיתית.
בחג הסוכות מתעצמת היכולת שלנו, המוכרת לכולנו, להתגבר על המפריד והמפלג, להתחבר זה עם זה כפי שאנו יודעים, לא רק בעת משבר ,אלא גם בשיגרת היומיום, בפשטות , כמו בסוכה המדגישה את שמחת "הביחד" המיוחד שלנו.
כך נקים את סוכת דוד הנופלת ונשמח עד עולם, בקרוב ממש, בגאולה האמיתית ממש !

שנה טובה וחג שמח
דוד טל

הדלקת נרות החג, ברביעי בערב 18:12, עם שתי ברכות כדלהלן:
ברוך אתה ה' א-ל-ה-י-נו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של יום טוב.
ברוך אתה ה' א-ל-ה-י-נו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והיגיענו לזמן הזה.

סגור לתגובות.