מבט לשבת: פרשת בראשית

בס"ד
מבט לשבת: פרשת בראשית
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

להתחיל מבראשית ב"רגל ימין"!
ושוב אנחנו מתחילים מ"בראשית". הזדמנות חדשה ומאתגרת להתחיל ב"רגל ימין",כל אחד
בייעדים החשובים לו. כמו כל תרמילאי שיודע שהצעד הראשון נותן את הכיוון הנכון לגבי המשך
הדרך..
שבת "בראשית" היא שבת משמעותית המשפיעה ברצף הכרונולוגי על כל ימי-השנה.
לשבת הזאת יש אנרגיה טובה ובריכוז גדול – כדאי לנצל זאת!
החסידות מבארת שכפי שאנו מתייצבים ונוהגים ב"שבת בראשית", כך נמשכת השנה כולה בכל
העניינים. לשבת הזאת יש משמעות ארוכת טווח ביחס להנהגה שהאדם בוחר ומתנהג על פיה.
הנהגה זו תלווה אותו גם בכל ימי השנה באופן הגשמי ובאופן הרוחני.

התורה מלשון "הוראה" פותחת ב "בראשית ברא א-ל-ה-ים" – את האור ואת החושך, את השמיים ואת הארץ, ואת כל מה שבהם ומעליהם – עולם ומלואו: החי-הצומח-הדומם, והאדם – נזיר הבריאה. כ-ו-ל-ם קשורים לשלוש מלות המפתח הללו: "בראשית ברא א-ל-ה-ים"!

כל אות בתורה יש בה כוונה אלוקית. גם ההתחלה באות ב' שהיא האות השניה בסדר א"ב באה
ללמד אותנו שבתורה ישנם שני עיקרים. הראשון – האל"ף היא ראשית לכל האמונה וההתקשרות
עם נותן התורה באופן שלמעלה מסדר האותיות, מעל לימוד ואינטליגנציה אישית. מצב של הכרת תודה והתמסרות ראשיתית קודם לכל, וראשית לכל – לנותן התורה!
שלב הבי"ת קשור ללימוד התורה גופה, רזיה וחוכמתה, עד ל"והגית בה יום ולילה".
שילוב שני עיקרים אלה מביא לחיבור הנכון, להבנת האמת שה-כ-ל מתחיל ממנו יתברך.
הבורא הוא ראשית הכל, ה"ראשית" האמיתי!
גם מה שנראה לנו שאנו יכולים לעשות ב"כוחות עצמנו" מתחיל באיזשהו אופן, בכוח האלוקי שהוענק לנו הנמצא תמיד אתנו בכל מצב. אף פעם אנחנו לא לבד!

הכרה זו כי השגחה אלוקית מלווה אותנו כל הזמן יש בה כדי להפיח בנו כוחות חדשים ואופטימיים
להתחיל שוב "מבראשית" ב"רגל ימין", להשתמש בכישורים ובכוחות שנתן לנו באופן יעיל ומועיל, לעלות רף גבוה יותר בחומר וברוח, ולעשות עוד פעולות שיאירו את העולם באותו אור בראשית, ויביאו לתכלית – ל"אורו של משיח". נעשה ונצליח!

שבת שלום ומבורך
טל דוד
הדלקת נרות: 6:00
צאת שבת : 7:05

סגור לתגובות.