מבט לשבת ויגש חומש בראשית מד'-מז'

בס"ד
מבט לשבת ויגש חומש בראשית מד'-מז'
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

"ויגש" – הגישה קובעת.

המלה הראשונה הפותחת את פרשתנו "ויגש", מקפלת בתוכה מסר העולה מהתוכן הפנימי של האירועים השזורים בה.
הגישה של יהודה:
"ויגש אליו יהודה", מדגישה את גישתו הנועזת של יהודה שמחליט ברגע גורלי לקחת את העניינים לידיו,ולפעול בכל החזיתות ובאופן נחרץ כדי להשיב את בנימין אחיו הצעיר, הביתה אל אביו.
אין לו זמן לתכנן אסטרטגיות פעולה, הוא גם לא אמון על טקטיקת לחימה שרכש בפו"מ. בוער בו רק רצון אחד – לשחרר את בנימין מהשבי המצרי! בשביל זה הוא מוכן להפוך עולמות. בשעה זו, הוא עומד למעלה מחוקיה והנהגותיה של מצרים, למרות מעמדו "כזר" בה.
נועז,תוך סיכון אישי, הוא מתחמק משומרי הראש, ובלי לקבל רשות הוא מתייצב פנים מול פנים, מול המשנה למלך מצרים (יוסף),ותובע ממנו בתוקף, אבל גם במילים נאותות,לשחרר לאלתר את בנימין אחיו הצעיר. בתמורה לכך, הוא מוכן להיות עבד לצמיתות.

הגישה הנחרצת והאמיתית הזאת פעלה! יוסף נוכח שאֶחָיו עשו תיקון בעצמם. הם מלוכדים זה בזה. הם מוכנים לתת את חייהם – במקום להפקיר איש מהם. בנקודה זו, נפתח ערוץ תקשורתי-רגשי חדש ביניהם, "המשכנע" את יוסף שהגיעה העת להתוודע אליהם: "אני יוסף אחיכם" !

גישתו של יוסף:
יוסף מייצג גישה אצילת נפש.הוא אינו נוטר ואינו נוקם, אלא בוחר להיות "גומל לחייבים טובות", מחזיר טובה תחת רעה,בהפגינו כלפי אחיו רגש אהבה ופיוס.יוסף, בשינוי אותיות: פיוס. מפציר בהם: "אל תרגזו בדרך", תוך דאגה להם. משדלם להמשיך גם בדרך לעסוק בסוגיות בתורה, ככתוב:"ושננתם …בבלכתך בדרך".. שהעיסוק בתורה מבטיח הגנה על האדם מסַכָּנות הדרך, וישמור עליהם מכל פגע. יוסף מוסיף להשפיע טוב על רוחם ומרגיע את מצפונם: "למחיה שלחני אלוקים לפניכם" – כי הכל מלמעלה , בהשגחת הבורא !

כידוע,כל הכתוב בתורה הוא הוראה – כאז כן היום. שתי הגישות ראוי לאמצן גם עכשיו.
גישתו של יהודה :מידת הגבורה. באה לידי ביטוי באחריות הדדית,עד כדי נכונות להקרבה אישית. כך פועלים, לאורך כל הדורות כדי להציל נפש בישראל. גם במובן הפיזי וגם במובן הרוחני.

גישתו של יוסף : מידת החסד.מדגישה את מעלתה של המחילה בלב שלם.בלי סנקציות, ללא "חיסול חשבונות". נהפוך הוא: יוסף מלמד זכות על אֶחָיו ומסייע להם בכל צורכם.זו גישה המאפשרת "לפתוח דף חדש": אין אשמים. הכל בהשגחה עליונה – ולטובה."לא אתם שלחתם אותי הנה, כי הא-ל-ה-ים".

בעידן בו האגו מחזיק מעצמו, והמרדף אחרי הכסא והתפקיד הבכיר הוא עניין מוכר, נדמה שראוי להעריך את גדלותם של יהודה ויוסף: לאמץ את הגישה של יהודה: "למען אחי ורעי" ולתבוע בתוקף את שחרורו של יהונתן פולרד ולהשיבו הביתה עכשיו. ולדבוק בגישה אצילת הנפש של יוסף – ביכולת לסלוח…
היכולת הזאת באה לביטוי בתפילה הנאמרת כל לילה, לפני השינה: "הריני מוחל לכל מי שהכעיס והקניט אותי,או שחטא כנגדי, בין בגופי, בין בממוני, בין בכבודי, בין בכל אשר לי…ולא ייענש שום אדם בסיבתי " . (מתוך סדר קריאת שמע על המיטה).

הדלקת נרות : 4:03 שבת שלום ומבורך
צאת שבת : 5:14 וחודש טבת גדוש טובות
דוד טל

סגור לתגובות.