מבט לשבת חומש שמות א'-ה'

בס"ד
מבט לשבת חומש שמות א'-ה'
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש
להיפרַע – מִפַּרְעֹה
כבר בגן הילדים הקשבנו פעורי פה לסיפור המרגש והמותח על משה התינוק הקטן, שכל הבית התמלא אור כשנולד, ועל אמו שעשתה לו תיבה קטנה מרוחה מבחוץ בזפת, כדי להציל את חייו מפרעה המלך הרשע. שמענו על אחותו הגדולה מרים שצפתה ושמרה עליו מרחוק, והתפללה בליבה ששום דבר רע לא יקרה לו. ועל בת פרעה שבאה לרחוץ בנהר, וראתה את התיבה, והושיטה יד ארוכה ארוכה ומָשתָה את התיבה ואמרה: " יו…איזה תינוק יפה! אקח אותו לארמון ואקרא לו משה". והיא שמחה, וגם אנחנו, בגן, שמחנו, ולכבוד זה עשינו תיבות קטנות מעיסת נייר, והגננת לימדה אותנו את השיר: "דוּמָם שטה תיבה קטנה על היאור הזך"..

כשגדלנו,למדנו בביה"ס , בשיעורי תורה, על פרעה, שהיה מלך חדש שלא זכר את כל הטובות שעשה יוסף למצרים. למדנו גם שהיאור לא היה "זך" כמו בשיר, אלא הוא היה סמל לעבודה זרה של מצרים, שהאמינו בכוחותיו המאגיים להשקות את שדותיהם ולהחיותם. והגזירה להשליך את ילדי ישראל ליאור – היתה לה מגמה אחת: להכחיד את העם היהודי באופן הפיזי – המתת הגוף אצל הבנים, ובאופן הרוחני, המתת נשמתן – אצל הבנות, במגמה להטביען ולהטמיען בתרבות המצרית.

תינוקות של בית רבן, הם היסוד והמסד של עם ישראל. קיום האומה היהודית כאז כן עכשיו, תלוי בילדי עם ישראל ! הם החוסן, העוצמה, והבטחון של כולנו.

התוכנית הפרעונית,ממשיכה לאורך כל הדורות לנסות להכחיד את העם היהודי באופן הפיזי והרוחני: ההמנים, ההיטלרים והאיטלולים למיניהם ימח שמם וזכרם, תוכניתם החייתית ינקה את כוחותיה ההרסניים, מפרעה הרשע הזה. כמו ההתחכמות המגמתית של תרבות הגויים שחודרת טיפין טיפין לשורותינו, באיצטלא של קידמה ונאורות, שעלולה להטביע אותנו, חלילה, ב"יאור" המודרני.

כתוב בתורה: " לפתח חטאת רובץ – ואתה תמשול בו".הסיפור על פרעה אינו רק בגדר עובדה היסטורית מלפני 3000 שנה. אלא כיום, פרעה של המאה ה-21, הוא היצר הרע הנמצא בפתח ומנסה בכל דרך להכנס פנימה, לפנימיותו של כל אדם, ולשעבדו אליו: בְּפָרֶך = בפֶה רַךְ ובמֶתֶק שפתיים, ובטקטיקות אחרות שהוא מומחה בהן, תוך החדרת הרגשה שכל מגמתו היא להיטיב אתו.

יציאת מצרים מתקיימת גם בימינו – בכל יום, ובכל רגע. התורה היא נצחית, עם ישראל הוא נצחי – ובכל אחד מאתנו היכולת והכח לנצח את הפרעונים למיניהם, את אלה שבחוץ, ואת אלה שבפנים !
בשעת מבחן, עצם הנפש היהודית שבנו, שואפת להתחבר חזק יותר לבורא ולמצוותיו. וחז"ל אומרים שבזכות "הנקודה היהודית" המצויה בלב כל יהודי, שהתעוררה אז בבני ישראל במצרים, התעורר גם הקשר החזק לבורא, והתעוררה האמונה בו – ומכך היו ראויים להיגאל.
כך גם אנחנו היום, ראויים ומוכנים לגאולה האמיתית והשלימה, חדורי אמונה שהגיעה השעה ממש !

הדלקת נרות : 4:05 שבת שלום ומבורך
צאת שבת : 5:19 דוד טל

לאחר התפילה: קידוש, דג מלוח ופרפראות לשבת, בשעה 10:30 בבוקר,בלובי של בית הכנסת.
כולם מוזמנים.

סגור לתגובות.