מבט לשבת פרשת וארא חומש שמות ו'-ט'

בס"ד
מבט לשבת פרשת וארא חומש שמות ו'-ט'
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש
למה עשר מכות ?
המוטיב הבולט בפרשת "וארא" בה אנו קוראים השבת וכן בפרשה הבאה, הוא מוטיב המכות שזכו
לכינוי "עשר מכות מצרים"
בליל הסדר מזכירים אותן שוב, ומוסיפים בהן סימן: דצ"ך עד"ש באח"ב-כך זוכרים טוב יותר. למה בעצם? העם היהודי אינו מקדש את השמחה לאֵיד ואינו חש תענוג רוחני מיוחד כשהוא מונה את המכות. חונכנו – ואנחנו ממשיכים לחנך- על כיבוד הזולת. חז"ל לימדו אותנו לקיים את הפסוק: "בנפול אוייבך אל תשמח". משלי כד' אז מדוע אנחנו חוזרים ומזכירים את מכות מצרים, במשך מאות רבות בשנים, לאורך כל שנות קיומנו כעם, ואפילו מקפידים על סדרן: דם, צפרדע, כינים…
המעניין הוא שדווקא בפרשות הנ"ל בתורה, לא נזכרת כלל המלה "מכה" כשם עצם, אלא רק כפועל, בהודעה של ה' למשה:"והִכֵּיתי את מצרים בכל נפלאותי", שמות ג' 20. מכות מצרים מכונות "נפלאות" מגמתן לא רק להחריב ולהעניש במובן הפיזי את מצרים, אלא טמון בהן גם מסר רוחני-חינוכי.

פרעה לא קיבל את רעיון אחדות ה' בעולם. הוא התריס: "מי ה' אשר אשמע בקולו". יותר מכך, הוא השים עצמו כאדון עולם והכריז ברברבנות: "לי יאורי אני עשיתני", אני בראתי את עצמי ואת היאור.
על כן, מטרת המכות היתה בראש וראשונה לעורר להכרה שיש "בעל בית" לעולם, בורא אחד המחייה לבדו בכל רגע ורגע את היקום כולו: את החי, הצומח, והדומם – באוויר, בים וביבשה.

מכה אחת, תהיה קשה ככל שתהיה, לא תחולל מהפך בתודעה האנושית, ולא תוליד הכרה בשלטון הבלעדי של הבורא על. "בום" אחד, אין סיכוי שיזיז לפרעה. אבל עשר מכות מספר המסמל שלמות, יש בהן להטביע רישומן על פרעה ועל עמו, כך שיגיעו לתובנה שיש מנהיג לעולם, ל-"וידעו מצרים כי אני ה' " .
ידעו כ-ו-ל-ם! פרעה, חבר חרטומיו ועמו, יכירו ויוֹדוּ בכוחו הבלעדי של הבורא ובשליטתו בכל המציאות. הם ראו את האש המתלקחת באופן פלאי בתוך הברד. הם ראו את הצפרדעים, שמטבען חיות בקרירות במים, נכנסות בניגוד לטבען אפילו לתנורים החמים– רק כדי למלא את צו ה'. הם נוכחו שהטבע כולו נכנע
לבורא, ושבכל מכה ומכה, יש מסר מיוחד שה' רוצה ללמד באמצעותה. "חומת המגן הערטילאית" שיצר ה' סביב גושֶן, מקום משכנם של ישראל במצרים, העצימה את פלאי מעשיו ועוררה גם את בני ישראל להבין את משמעות הדברים אותם חזו עיניהם.. למכות הללו היתה תכלית נוספת – לעורר גם את בני ישראל להכרה של: "אתה בחרתנו", "אתה הבדלתנו מכל העמים"-לא להיטמע ולהתמזג בערבוביא של כלל תרבויות העולם – אלא לשמור על היחודיות והמורשת!

שבירת עמדתו היהירה של פרעה, והודאתו בעקבות המכות הקשות: "עתה ידעתי כי ה' הוא הא-לה-ים! שברה גם בבני ישראל את המוסכמות שהורגלו אליהן במצרים ועוררה בהם הכרת ערכם הרוחני- לאומי. הם שבו למקור חיותם הערכי, ולאמונה בבורא.
בזכות המכות נוצר מהפך! פרעה ועמו נוכחו שהעולם איננו משועבד לחוקי הטבע והגורל. אלא זה עולם שיש בו עין פקוחה, ויד מכוונֶת על כל הבריאה. בני ישראל התעוררו להכרה חדשה שיש להם על מי להישען, ושהגיעה העת להתנער מהעבדות- גם הרוחנית, ולצאת לחרות אמיתית, דבר ה' –למסע ארוך ומגבש, בדרך אל הארץ המובטחת.

הרבי הבטיח שהמסע הזה קרוב מאד ליעדו. תמרור הדרך מכריז: גאולה! בלי פקקים, על ענני שמיא, ישר
לבית מקדשנו, לירושלים עיר קודשנו, בקרוב ממש.

הדלקת נרות: 4:10 שבת שלום
צאת שבת : 5:23 וחודש טוב ומבורך
דוד טל

סגור לתגובות.