מבט לשבת פרשת בֹּא חומש שמות י'- יג'

בס"ד
מבט לשבת פרשת בֹּא חומש שמות י'- יג'
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

עולים דרגה !

קרוב לוודאי שאם תוצג שאלה במבחן בגרות בהיסטוריה: מה אומר לך התאריך ז' כסלו ה'תש"ח – לא תמצא תשובה הולמת לתאריך זה. ידוע יותר המקבילה שלו: כ"ט בנובמבר 1947, התאריך בו התקבלה החלטת האו"ם על הקמת מדינת ישראל.
בעקבות ההחלטה ההיסטורית,הוחלט בקבינט המדיני דאז, להקים אירגון ממלכתי שיגן על ישראל, שיאחד ויכפוף אליו את האירגונים שקדמו לו: ההגנה, לח"י ואצ"ל. כך קם צה"ל – צבא ההגנה לישראל !

כשלושת אלפים שנה קודם להקמת צה"ל, העניק הרמטכ"ל העליון של הבריאה כולה, לכל חייליו בני ישראל ביום צאתם ממצרים את התואר : " צבאות ה' ".
מתבקשת השאלה – למה בחר הבורא להעניק לעם עבדים משוחררים, ערב צאתם לחופש, את התואר הזה דווקא ? מה להם ולצבא, לדרגות,לאימונים וללוחמה ?
ברור לנו שתואר זה שניתן על ידי הבורא, בעיתוי מיוחד כל כך, טמון בו עניין מהותי ועמוק.

על פי המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה : לפי מעשי אני נקרא. הבורא פועל בעולמו בכוחות מיוחדים הגלומים בשמותיו השונים."צבאות", הוא אחד משבעה שמותיו הקדושים של הבורא, שחל איסור על מחיקתם, משום קדושתם. לחנה, אמו של שמואל הנביא,יש "זכות ראשונים" על התואר הזה בו הכתירה את ה' בתפילתה לפרי בטן: " ה' צבאות, אם תראה בעוני אמתך וזכרתני.."שמואל א 11

בכל אדם מישראל מצוי ניצוץ אלוקי המאציל עליו מכוח ה'. מה ה' רחום – אף אתה היה רחום. מה ה' חנון וארך אפיים – אף אתה היה חנון וארך אפיים.. וכו'. מכאן גם הפירוש של התואר "אדם" – במובן "אדַמֶה לעליון" ! היכולת להידמות לבורא, באופנים ובכוחות שונים.
ה' העניק לבני ישראל את הכנוי המיוחד "צבאות ה' " , כדי להעלות אותם לרף גבוה יותר, וליצור בהם דימוי חדש ביחסם לעצמם. לא עוד עבדים לפרעה, אלא חיילים בצבא ה' המסוגלים להכיל רוחניות ישר מהמקור. עפ"י חז"ל, ראתה אפילו שפחה בקריעת ים סוף,כמו כל ישראל, מה שלא ראה הנביא יחזקאל בן בוזי",שחזיונותיו הנשגבים כתובים בספר יחזקאל.

התואר " צבאות ה' " הפיח כוחות חדשים בבני ישראל. הם קיבלו זהות חדשה ווהפנימו תודעה חדשה.. התואר שקיבלו ביטא את האמון שה' רחש להם – שיש ביכולתם להיות ראויים לו: לא עוד עבדים נרפים, אלא חזקים בגוף וברוח – בני-חורין לעבוד את הבורא ! וכמו בצבא, שיסוד קיומו תלוי בקבלת עול תמימה, מבלי להקשות קושיות ושאלות, כי אם לקבל לכל ראש לקיים פקודה ולבצעה במלואה. הם הוכיחו שהתואר הזה הפך להיות חלק אינטגראלי מפנימיותם. כך, מעודדים מנתינת האמון שנתן בהם הבורא, התעלו בני-ישראל מדרגה לדרגה, הטהרו והתקדשו והיו ל " צבאות ה' " הממלאים את מצוותיו בהתמסרות מוחלטת, עד קבלת התורה – "נעשה ונשמע" !

מאז יציאת מצריים ועד היום קיים בכל אחד מישראל פוטנציאל " צבאות ה' ". לא ככינוי ערטילאי חסר משמעות, אלא מבטא יכולת ממשית לגייס כוחות שמימיים כדי להגשים תואר זה בגלוי.
יהי רצון שנזכה בקרוב ממש לצעוד בחגיגיות,כל "צבאות ה' ", במצעד עצמאות אמיתית , בדרך העולָה לירושלים – בגאולה האמיתית והשלמה !

הדלקת נרות : 4:16 שבת שלום ומבורך
צאת שבת : 5:27 דוד טל

סגור לתגובות.