פרשת השבוע "בא" שמות י' – יא'

פרשת השבוע "בא" שמות י' – יא'
ההפטרה : ירמיהו מו'
מעובד על פי שיחות הרבי מליובאוויטש

עניינים בפרשה:
המשך התביעה הנחרצת: "שלח את עמי" ! פרעה ממשיך להקשות את עורפו /. שלוש מכות המסיימות ומכריעות את הכף :ארבה. חושך. מכת בכורות ./ יציאת מצרים , בחפזון./ מצוות לדורות:"והגדת לבנך", "זכור את יום צאתך ממצרים". אכילת מצה ואיסור חמץ בפסח.

עניין בהרחבה, בפנימיות התורה.
יציאת מצרים, המוזכרת בתורה מעל 50 פעמים, היא אחד האירועים החשובים ביותר בתולדות העם היהודי בפרט, ובתהליך ההסטורי המרשים והחשוב מאד בתולדות העולם, בכלל.
ציבור גדול של אנשים, אשר מעל 400 שנים, כל תפיסת עולמם הייתה קשורה ונתונה לעבדות נרצעת, בהיבט הפיזי ובהיבט הרוחני, הופכים פתאום "לבני-חורין", לאומה בעלת תודעה אמונית-לאומית, המכירה בערך האדם ובזכויותיו הלגיטמיות כבן-חורין.
מיהו בן-חורין ? ומהי חירות ?
ההסטוריה האנושית הכלל עולמית ידעה "לוחמי-חירות" רבים. כל אחד והדגל שהרים. כל אחד "שגריר" המצוקות שייצג וביקש לשנות.
ישנם בני אדם חופשיים, אבל הם אינם בני-חורין. הם "כבולים" ומשועבדים לסממנים שונים המקובעים בשיגרת חייהם. בתפיסה מוטעית של נהנתנות פיזית זמנית , ללא מודעות ערכית למטרה רוחנית אמיתית העומדת במבחן העיתים של הזמן, על כל מה שהוא מביא בכנפיו, לטוב ולהיפך, כפי שרשום בדפי-ההסטוריה . .
להיות בני-חורין, באופן של שלטון הנשמה בפנימיותה העצמאית, מתוך כוח פנימי וקוד של תודעה ערכית ,ללא תלות בשום מציאות חיצונית, זוהי המשמעות הנכונה שאתה יצאו בני ישראל ממצרים, בתהליך הדרגתי של להיות עם! לבנות ולהיבנות, ובעיקר, בפנימיות ! זה מה שעמד לנו ושעומד לנו במבחן הזמן !

כתוב, במסכת אבות, אמר ר' יהושע:.."אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה".. היציאה בלבד משיעבוד מצרים אינה ערובה לחירות אמיתית. המשימה של משה רבנו, להוציא את ישראל ממצרים , לא הייתה קשה. היא תוכננה לפרטיה בתוכנית אלוקית ברורה. אבל להוציא את מצרים מהיהודים, זו הייתה המטרה והמשימה החינוכית הקשה וההכרחית להמשך הקיום הלאומי.
מי שאין לו תורה, מלשון הוראה בקודש. אין לו חירות. התורה היא הרמזור של החיים. מתי לעבור. מתי לעצור. באיזה מהלכים לנוע. באיזה נתיבים לבחור… התורה היא חוט השידרה של העם היהודי !

על כן, גם היום, מצווה לזכור, ולהזכיר, כל יום, את יציאת מצרים, וחובה למסור ולהנחיל זכרון זה מדור לדור.."בכל דור ודור חייב אדם (כל יהודי ויהודי) לראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים" ובכך להגשים את היישות הרוחנית הפנימית , את החירות הניתנה לנו להיות בני-חורין, ולהחדיר משמעות לחיינו בקדושה עילאית. חירות פנימית , עד לגאולה השלמה והאמיתית. אמן, כן יהי רצון.

סגור לתגובות.