מבט לשבת "בשלח" חומש שמות טו'- יח'

בס"ד
מבט לשבת "בשלח" חומש שמות טו'- יח'
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

"לא נפסיק לשיר"…
מי שיכנס השבת לבית הכנסת שלנו בתמרת, יזכה להתפעם משירתם של חברינו יעקב ביטון וצביקה גנון, המצליחים לסחוף את כל קהל המתפללים ב"שירת הים" הידועה: "אז ישיר משה ובני ישראל", תודה והלל לבורא על הניסים שעשה בהושיעו את ישראל מיד מצרים.

"שירת הים" המופיעה בפרשתנו, היא אחת מתשע שירוֹת הודיה המופיעות בתנ"ך.
השירה מאדירה את מלכותו הבלעדית של הבורא על העולם. הטבע וכל אשר בו נכפף לרצונו,
ואפילו ים-סוף (מלשון "סוֹף" – סוֹף העבדות, סוֹף הגלות) נחצה לשניים, ובני ישראל עברו בתוכו "בתוך הים – ביבשה". הים שגדול בו ההסתֵר וההעלֵם – הפך ליבשה אשר בה הכל גלוי.
אצל הבורא הכל יתכן, ההסתר והגלוי הפכו להיות שווים בו זמנית ! הנס הגדול הזה, כמו הניסים שקדמו לו, חיזקו והעמיקו בישראל את האמונה בבורא.
לפתע, בספונטאניות מופלאה,קמו שישים ריבוא יהודים שראו את השכינה במוחש, וזימרו בשירת הודיה אדירה לה': "זה א-לי ואנווהו". כ-ו-ל-ם קטנים כגדולים, עוללים וזקנים ואפילו עוברים ברחם אמם, ככתוב במדרש.
איש מהם לא למד בקונסרבטוריון למוסיקה, גם לא הכיר פרטיטורות כלשהן – ובכל זאת, בלי לזייף,בלי להבליע או להחסיר מילה, שוררו כולם במדוייק, בליווי "תופי-מרים", כאיש אחד באחדות שלמה ! היתה זאת לבטח המקהלה הכי גדולה והכי מרשימה בתולדות האנושות.
יש לנו פרוטקציות אצל בורא עולמים, יש לנו פריבלגיה כבנים.

"אשירה לה' " – שרו כל בני ישראל בדבקות יחד עם משה רבנו, שניצח על השירה ופעל לעוררם לשמחה שפרטה על נימי נפשם וחיזקה את רוחם! אשירה" קראו כולם בלשון יחיד ולא "נשירה" כפי שמתבקש להגיד על שירת רבים. מילה אחת השווה אלפי מילים – ביטוי לאחדותם המושלמת.

יותר משלושת אלפים שנה אחרי המאורע הגדול הזה, אנחנו ממשיכים לקרוא ולזמר בזמן התפילה את "שירת הים" כל יום, כולל בשבת ובחג. השירה הזאת והתפילה חוברות יחדיו, עולות ומתדפקות על שערי שמיים. שירה בגימטריה = 515 תפילה בגימטריה = 515.
יציאת מצרים ושירת-הים הוא מאורע שצרוב בתוכנו, זאת שירת הלב היהודי לדורותיו. כל המצטרף לשירה , חובר למקהלה המופלאה הזאת ולמסורת ישראל.

הרבי מליובאוויטש אומר שמתקרב הזמן שנשמע בשידור ישיר את השיר העשירי ,שינעים לכולנו ולעולם כולו, שנאמר עליו : "שירו לה' שיר חדש" – שיר הגאולה האמיתית.
ואז, אנחנו : "לא נפסיק לשיר"… "לא נפסיק לשיר"…!

הדלקת נרות : 4:20 שבת שלום ומבורך
צאת שבת : 5:33 דוד טל

סגור לתגובות.