event6

תנך במבט אחר

שלוש פרשיות נדל"ן מקראיות מרצה הסופר: מאיר שלו מחיר: 60 ש"ח לא נותרו כרטיסים   מרכז ההנצחה קרית טבעון טלפון 04-9834405 טלפקס 04-9837432    

צפיות: 1455, כניסות:
event6

מבט על ברלין בעיניים אחרות

שיח תרבות בין מנדלסון, גתה, שילר והיינה מרצה: עידית פרי מחיר להרצאה: 55 ש"ח מרכז ההנצחה קרית טבעון טלפון 04-9834405 טלפקס 049837432

צפיות: 1401, כניסות: