פרשת השבוע

פרשת שקלים חומש שמות לח'-מ'

בס"ד מבט לשבת פקודי – פרשת שקלים חומש שמות לח'-מ' מעובד על פי שיחות הרבי מליובאוויטש המניע המפעיל את האדם מה קורה כאן? אין למצוא משהו דומה לכך בתורתנו הידועה בדיוקה. תורה ללא תג אחד מיותר. תורה עניינית ותכליתית – … להמשיך לקרוא